Oddílové příspěvky


Oddílové příspěvky


ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY
KÓD NÁZEV ODDÍLU DEN CENA POLOLETÍ CENA ROK
100 ŘÁDĚNÍ NA NÁŘADÍ ČTVRTEK 1200 2400
150 ŘÁDĚNÍ NA NÁŘADÍ ÚTERÝ 1200 2400
200 RODIČE A DĚTI ČTVRTEK 1400 2800
300 PŘEDŠKOLÁCI ČERVENÝ ČTVRTEK 1100 2200
400 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA ÚTERÝ, STŘEDA 1500 3000
500 PŘEDŠKOLÁCI BÍLÝ ÚTERÝ 1100 2200
550 AEROBIC PONDĚLÍ 1650 3300
600 VG ÚTERÝ 600 1200
700 MUŽI + ŽENY ÚTERÝ ČTVRTEK 2000 4000
800 JUDO PONDĚLÍ,STŘEDA 2600 5200
850 JUDO PRO DĚTI STŘEDA 1650 3300
900 VOLEJBAL PONDĚLÍ 1100 2200
1000 HISTORICKÝ ŠERM PONDĚLÍ 1300 2600
1100 MG KAŽDÝ DEN 2700 5400
1200 FLORBAL ÚTERÝ 1100 2200
1300 JÓGA ÚTERÝ 1100 2200

číslo účtu: 2901089187/2010
příspěvky prosím hraďte pod VS: číselný kód oddílu + čtyři poslední čísla z vašeho rodného čísla (u oddílů rodičů a děti a řádění na nářadí použijte prosím RČ dítěte) např. chodí váš syn do oddílu juda a má RČ 121225/0123. VS vaší platby tedy bude 8500123