Rozpis cvičení

Nabídka pronájmu tělocvičen

DOLNÍ SÁL 23×13,50 m Je vhodný především na volejbal, v této tělocvičně probíhají zápasy 2. ligy volejbalu. Je plně vybaven školním nářadím (počínaje hrazdou, přes švédskou bednu až po trampolínky). Proto je vhodný na různé pohybové semináře či setkání.

24×11,50m Tento sál je vhodný pro fotbal, florbal, basketbal či volejbal. Jsou k dispozici branky, ale také školní nářadí jako jsou žíněnky, koza, kůň atd.

8 X 6,70M V sále je položen baletizol. Ideální pro kurzy tance, jógy či tai-či. Zrcadlový sál je také vhodný pro zdravotní cvičení.

9,50×9,20m Rozměry tohoto sálu nabízejí poměrně klidnou místnost pro jógu, tai-či nebo pro zdravotní tělocvik či aerobik.

5x7m