pro přihlášení do oddílu je nutné využít adresy: prihlasky@sokolkarlin.cz

odkud dostanete další informace!!!

ODDÍL PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 4 – 6 LET

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16:00 – 17:00 HOD

tjsk-telocvicna-jednota-sokol-karlin-oddil-predskolaci-bily

Kurz cvičení pro děti předškolního věku od 4 do 6 let je zaměřený na všestranný pohybový rozvoj dětí a utváření kladného vztahu ke zdravému pohybu. Děti se naučí cviky pro správné držení těla, hravou formou se děti protáhnou, odreagují a naučí cviky ke správnému psychomotorickému vývoji. Pro cvičení využíváme veškeré vybavení naší tělocvičny – žebřiny, lavičky, velké míče, kruhy, žíněnky, různé balanční pomůcky a další zábavné cvičební pomůcky jako padáky, prolézací tunely a jiné. Na každou hodinu připravujeme pro děti různě sestavené zábavné opičí dráhy tak, aby děti získaly potěšení z pohybu a zábavnou formou se připravovaly na různé sportovní aktivity.

NAŠIM PŘÁNÍM JE, ABY SE DĚTI PŘI POHYBU HLAVNĚ BAVILY A NA HODINY CVIČENÍ SE RÁDY VRACELY….

Cena cvičení pro předškolní děti v Sokole Karlín

  • Příspěvek se platí 2x ročně a to v září (1.pololetí) a v únoru (2.poleletí)
  • půlroční příspěvek pro oddíl předškolaků je stanoven na 1000,-Kč

platí se pouze jeden příspěvek do kterého je vše zahrnuto:)

LEKToři pro CVIČENÍ Předškolních dětí

Táňa Hamouzová

Věra Zajíčková

Časový rozvrh (1)

Úterý
-
Cvičení a pohybovou průpravu v oddíle předškolních dětí ve věku od 4 do 6 let vnímáme jako příležitost zdokonalit již naučené dovednosti a připravit děti na různé sportovní aktivity...