Výbor


Výbor

Omlouváme se, stránka se momentálně upravuje…


Chcete si s námi zacvičit…?

Duch času uchvacuje nás, vidíme se nuceni kráčeti s pokrokem. Jest všeobecné přání, by se zařídila v Karlíně tělocvičná jednota. Nadějme se, že nezůstaneme osamělí a pevnou víru máme, že jinoši karlínští nás ze všech sil svých budou podporovati. Kdo chce nás podporovati a budoucí tělocvičné jednoty Karlínské údem se státi, nechť jméno své laskavě zde zanese.
V Karlíně dne 18. prosince 1866
Provolání to podepsalo 95 nadšených občanů karlínských – dne 11. ledna 1867 podána žádost o povolení schůze, kteráž pak konána dne 20. ledna v místnosti “u města Lipska” a jíž se zúčastnilo na 100 příznivců myšlenky sokolské.
Též bratrská jednota Pražská vyslala své zástupce, z nichž jmenovitě náčelník její Dr. Mir. Tyrš vzácnou svou radou přispíval. Z výtěžku sokolských zábav a přispěním uvědomělého občanstva karlínského utvořen základní fond. Pak bylo možno pomýšleti na získání vhodných místností pro tělocvičnu a zakoupení nejnutnějšího nářadí tělocvičného. Dne 8. května zažádáno na obecní zastupitelstvo karlínské za propůjčení vhodných místností v budově obecné české školy se nalézajicích k stálému bezplatnému používání na 10let po sobě jdoucích, a sice části zahrady pro tělocvičnu letní – jakož i sklepů pro tělocvičnu zimní. Žádost dne 9. července příznivě vyřízena. Tímto skutkem občanské probudilosti a obětavosti položen pevný základ budoucnosti “Sokola” a podán důkaz, že obecní výbor uznal důležitost a prospěšnost jednoty tělocvičné vůbec, pro obec karlínskou pak zvláště…