NOC SOKOLOVEN 22. ZÁŘÍ 2017

ZVEME SOKOLY I ŠIROKOU VEŘEJNOST K NAVŠTÍVENÍ SOKOLOVEN PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.
PROGRAM JE BOHATÝ A VSTUPNÉ NENÍ ŽÁDNÉ.
ZAJÍMÁ VÁS, JAKÁ ZÁKOUTÍ SKÝTAJÍ STARÉ TĚLOCVIČNY A JAKÉ MOŽNOSTI PRO VÁS A VAŠE DĚTI NABÍZÍ VSTUP DO SOKOLA?
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!

Letos se nám přihlásilo kolem 90 sokolských jednot!

PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH JEDNOT PODLE ABECEDY S ODKAZEM NA JEJICH STRÁNKY 

Přehled dosavadních přihlášených jednot pro rok 2017 na mapě:
– Čechy: jednoty přihlášené do 31. 7. 2017
– Čechy: jednoty přihlašované od 1. 8. 2017
– Morava a Slezsko: jednoty přihlášené do 31. 7. 2017
– Morava a Slezsko: jednoty přihlašované od 1. 8. 2017

Jednoty, které se chystají ještě připojit, ale i noví zájemci se více informací dočtou v manuálu pro jednoty.

Stejně jako loni i letos se uskuteční celorepublikový den s historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách.

Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.

V únoru roku 1862 vznikla jednota s pozdějším názvem Sokol Pražský a její členové cvičili postupně ve třech pronajatých prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách a vesnicích.

Co vás čeká…

Každá sokolovna si vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete samozřejmě na přehlídky sportovní činnosti, ale i na bohatý kulturní program, kdy se vám představí sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory.

  • prohlídky
  • výstavy
  • workshopy
  • program pro děti i dospělé
  • možnost přespat v tělocvičně
  • hudba a divadla
  • táboráky
  • soutěže
  • historie a architektura