Zveme vás na Velikonoční sedmiboj pro děti i dospělé,

který se koná 30.3.2023!