T.J. Sokol Praha Karlín

Událost, která nemá ve světě obdoby a největší společenská akce roku 2024 v Česku. To je XVII. všesokolský slet. Sokolové se do Prahy sjedou v týdnu od 30. 6. – 5. 7. 2024, aby veřejnosti představili svou širokou činnost, bohatou historii a hlavně moderní současnost.

Slet vždycky byl a je nejen sportovním, ale i společenským svátkem, kterému předcházejí celé roky příprav. Nasazení sester a bratrů je obrovské, jsou to stovky hodin nácviku trvajícího déle než rok a to nepočítám čas, kteří stráví autoři vymýšlením skladby,“ říká Hana Moučková, starostka ČOS. Účastníci sletu o něm mluví jako o životním zážitku, při kterém je mrazilo v zádech, když viděli na ploše cvičit 2 000 lidí jako jeden muž.

Sokolům vždy záleželo na tom, co se děje ve společnosti. Ta současná je pořád rozdělená a cílem sletu je ji spojit. Motto akce proto zní „slet spojuje“. A to nejen společnost, ale i sporty, komunity, historii se současností, umění se sportem a v neposlední řadě generace.