T.J. Sokol Praha Karlín

 

Stanovisko výboru T.J. Sokol Karlín ke kauze ve vedení ČOS 

Výbor T.J. Sokol Karlín v kauze finančního podvodu a vzniku mnohamilionové škody na ústředí ČOS konstatuje, že na základě veřejně dostupných informací, nadále nemůže podporovat setrvání sestry Hany Moučkové ve funkci starostky České obce sokolské.

Výbor T.J. Sokol Karlín žádá vyslance župy Jana Podlipného, aby na mimořádném zasedání výboru ČOS dne 9. března 2024 předal stanovisko výboru T. J. Sokol Karlín v následujícím znění:

Výbor T. J. Sokol Karlín žádá okamžité odstoupení sestry Hany Moučkové z funkce starostky ČOS z důvodu profesního i osobního selhání ve své funkci. Její setrvání ve funkci hluboce poškozuje zásady, tradice a hodnoty organizace, která na těchto principech funguje přes 160 let. 

V případě, že se sestra Hana Moučková rozhodne neodstoupit, požadujeme její odvolání. 

V Praze –  Karlíně dne 7. března 2024

Výbor T.J. Sokol Karlín