T.J. Sokol Praha Karlín

Pozvánka
TJ SOKOL KARLÍN
pořádá
12. ročník memoriálu Jiřího Fröhlicha –
volejbalového turnaje smíšených družstev pro
neregistrované
Termín konání: 21.1.2023
Místo konání: Sokol Karlín, Malého 1, Praha 8, dolní a horní sál
Zahájení turnaje: 9.00 hod., prezence od 8.30 hod.
Přihlášky: do 15.1.2023, emailem : info@sokolkarlin.cz
přihlášky se řadí podle data přihlášení
Startovné: 1000,- Kč (prosím posílejte na účet u Fio banky 2901089187/2010) Do
poznámky prosím napište jméno přihlašeného družstva. Plaťte, až bude přihláška
potvrzena. Děkujeme.
Informace k organizaci turnaje:
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel odbíjené. Hrací systém bude určen
podle počtu přihlášených družstev a upřesněn při prezenci.
Družstva tvoří minimálně 2 hráčky doplněné muži.
Vstup do tělocvičen pouze v sálové obuvi.
Občerstvení tradičně zajištěno.
První tři družstva budou oceněna.
Ivan Fröhlich
starosta
Sokol Karlín