T.J. Sokol Praha Karlín

Oddíl Předškoláci 4-6 let ČTVRTEK

Přihlášení do oddílu na adrese: prihlasky@sokolkarlin.cz

Cvičíme:

čtvrtek 17:00-18:00h

Vedoucí oddílu: Petra Berry

Oddíl předškoláků (4-6 let) volně navazuje na cvičení 2-4 letých v oddíle Rodičů a dětí. Mé hodiny mají pevnou strukturu, s úvodním popovídáním, básničkou či písničkou a potom už plně využíváme naší krásnou tělocvičnu. Hlavní část hodiny u dětí rozvíjí základní motoriku, seznamuje je s různým náčiním, utvrzuje volní vlastnosti a rozvíjí děti i sociálně, tak aby vnímaly sebe sama a také ostatní členy skupiny. Hodiny jsou koncipované tak, aby se děti krok po kroku zlepšovaly v základních dovednostech – hod, skok, běh a základy gymnastiky.

INFO O Petra Berry

Jmenuji se Petra Berry a civilním povoláním jsem učitelka angličtiny. V Sokole Karlín jsem začínala jako maminka se svými dětmi v oddíle Rodičů a dětí. Tento oddíl mě inspiroval k získání průkazu cvičitele III. třídy v roce 2014 a od té doby vedu oddíly Rodičů a dětí a Předškoláky v naší jednotě.

Součástí vedení oddílů jsou také pravidelná doškolování v rámci kurzů vedených ČOS, která mě nesmírně baví a neustále inspirují.

Volný čas věnuji svým dětem, četbě a chůzi a také funkci náčelnice v TJ Sokol Karlín. Těším se na Vás a Vaše děti ve čtvrtečních oddílech RD a PD.