Výbor:

Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
11. ledna 1991
Spisová značka:
L 27795 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
Tělocvičná jednota Sokol Karlín
Sídlo:
Malého 319/1, Karlín, 186 00 Praha
Identifikační číslo:
15888185
Právní forma:
Pobočný spolek
Účel:
Tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost
Předmět vedlejší hospodářské
činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada

Statutární orgán – výbor:
Jednatel:

Ing ZUZANA MATHAUSEROVÁ, dat. nar. 24. prosince 1950
Záhřebská 468/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

starosta:

Ing IVAN FRŐHLICH, dat. nar. 24. května 1959
Ortenovo náměstí 1309/21, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Náčelník:

JAN KROUPA, dat. nar. 23. března 1977
Pernerova 391/10, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Místonáčelník:

JOSEF ŘEZNÍČEK, dat. nar. 1. ledna 1948
náměstí Dr. Václava Holého 1330/2, Libeň, 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

člen výboru:

ROMAN ŠABATA, dat. nar. 28. května 1970
Ořechová 1424, 277 11 Neratovice
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Náčelnice:

PETRA BERRY, dat. nar. 2. dubna 1976
Čihákova 1820/26, Libeň, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Místonáčelnice:

Bc TAŤJANA HAMOUZOVÁ, dat. nar. 23. ledna 1975
Vítkova 197/11, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Vzdělavatelka:

Mgr JITKA MATHAUSEROVÁ, dat. nar. 27. listopadu 1978
Záhřebská 468/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Místostarosta:

JIŘÍ ROHÁNEK, dat. nar. 19. července 1945
Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Hospodář:

Ing VLASTIMIL KUČERA, dat. nar. 4. října 1976
Janouchova 659/11, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Počet členů:
9

Způsob jednání:
Jménem tělocvičné jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. Stanov ČOS, týkající se nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednoty, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím Výboru jednoty pověřen. V případě nakládání s nemovitým majetkem jednoty se k jednání připojí písemný souhlas Předsednictva ČOS, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. Stanov ČOS.

Hlavní spolek:
Česká obec sokolská, IČ: 004 09 537
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha

Kontrolní komise:
Předseda kontrolní komise:

OLGA ROHÁNKOVÁ, dat. nar. 11. července 1961
Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

kontrolní komise:

Mgr ŠÁRKA FRŐHLICHOVÁ, dat. nar. 17. března 1969
V mezihoří 2448/8, Libeň, 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

kontrolní komise:

BOŽENA EWA FIŠEROVÁ, dat. nar. 23. prosince 1964
U měšťanského pivovaru 679/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Počet členů:
3
Výpis ze Stanov České obce sokolské: Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru jednoty nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. V jednotách, kde počet zletilých členů je menší než 50, může funkci kontrolní komise jednoty vykonávat jen jeden člen, který je zvolením pověřen výkonem kontrol.