Výbor:

Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
11. ledna 1991
Spisová značka:
L 27795 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
Tělocvičná jednota Sokol Karlín
Sídlo:
Malého 319/1, Karlín, 186 00 Praha
Identifikační číslo:
15888185
Právní forma:
Pobočný spolek
Účel:
Tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost
Předmět vedlejší hospodářské
činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada

Statutární orgán – výbor:
Jednatel:

Ing ZUZANA MATHAUSEROVÁ
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

starosta:

Ing IVAN FRŐHLICH
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Náčelník:

JAN KROUPA
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Místonáčelník:

JOSEF ŘEZNÍČEK
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

člen výboru:

ROMAN ŠABATA
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Náčelnice:

PETRA BERRY
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Místonáčelnice:

Bc TAŤJANA HAMOUZOVÁ
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Vzdělavatelka:

Mgr JITKA MATHAUSEROVÁ
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Místostarosta:

JIŘÍ ROHÁNEK
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Hospodář:

Ing VLASTIMIL KUČERA
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Počet členů:
9

Způsob jednání:
Jménem tělocvičné jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. Stanov ČOS, týkající se nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednoty, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím Výboru jednoty pověřen. V případě nakládání s nemovitým majetkem jednoty se k jednání připojí písemný souhlas Předsednictva ČOS, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. Stanov ČOS.

Hlavní spolek:
Česká obec sokolská, IČ: 004 09 537
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha

Kontrolní komise:
Předseda kontrolní komise:

OLGA ROHÁNKOVÁ
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

kontrolní komise:

Mgr ŠÁRKA FRŐHLICHOVÁ
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

kontrolní komise:

BOŽENA EWA FIŠEROVÁ
Den vzniku funkce: 22. března 2022
Den vzniku členství: 22. března 2022

Počet členů:
3
Výpis ze Stanov České obce sokolské: Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru jednoty nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. V jednotách, kde počet zletilých členů je menší než 50, může funkci kontrolní komise jednoty vykonávat jen jeden člen, který je zvolením pověřen výkonem kontrol.