T.J. Sokol Praha Karlín

Folklorní soubor Kytice

V dětském folklorním souboru Kytice se scházejí děti školního věku se zájmem o lidový tanec a zpěv. Pod vedením zkušených lektorek se pohybově rozvíjejí, osvojují si české tance a písně, tvoří hudebně-dramatická a taneční pásma. Se svým repertoárem vystupují na samostatných vystoupeních i na různých festivalech a přehlídkách. Hudební doprovod zajišťují rodiče a odrostlí členové souboru. Nedílnou součástí souborového dění je letní týdenní soustředění.

V souboru nyní pracují tato dvě oddělení:

  • Mladší děti (1.–4. třída): úterý a čtvrtek 16–17 hod.
  • Starší děti (5.–9. třída a ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií): úterý a čtvrtek 17–18:45

Více o souboru na www.kytice-praha.cz