T.J. Sokol Praha Karlín

Oddílové příspěvky

Způsob úhrady:

Po závazné registraci v platformě EOS Vám bude vygenerován formulář s názvem Podklad k úhradě platby členského poplatku a příslušného oddílového příspěvku.

Dodržujte prosím pokyny uvedené na formuláři.

Děkujeme za platbu.

Každý ze zájemců o členství v T. J. Sokol Karlín má nárok na absolvování jedné zkušební lekce.

V případě následné registrace v platformě EOS a zaplacení oddílové příspěvku na základě absolvování více než jedné hodiny následující po hodině zkušební zaniká nárok na vrácení oddílového příspěvku. 

Děkujeme za pochopení. 

T. J. Sokol Karlín