T.J. Sokol Praha Karlín

Všechny příznivce sokolské myšlenky a Sletu 2024 zveme na kulturně-vzdělavatelskou akci k zahájení sletového projektu SOKOLOVÉ SPOLEČNĚ ve čtvrtek dne 8. 2. 2024. 

V kulturním programu se můžete těšit mj. na vystoupení pěveckého sboru Retro a na přednášku sestry Marcely Mandové „Sletová móda“. Významnou částí celého programu bude jak slavnostní pietní akt za účasti i městské části Praha 8, tak mj. vernisáž fotografií „Světem sletů“ od sestry Marie Brunerové.

Těšíme se na vaši účast.

Sletu zdar